چاپ
دسته: عمومی بازدید: 396

محققان با استفاده از روش CRISPR/Cas9 در ابتدا سطح کلسترول خون را در موش‌ها کاهش دادند و ژن مربوط را به مدت شش ماه پس از درمان سرکوب کردند. این مطالعه برای اولین بار است که از روش CRISPR/Cas9 برای خاموش کردن ژن در مدل‌های حیوانی بالغ استفاده می‌کند.

روش CRISPR پروتئین قیچی شکل Cas9 و یک مولکول راهنما که در جستجوی مکان دقیقی در ژنوم است، را ترکیب می‌کند. سپس پروتئین Cas9 ، به‌منظور ناتوان کردن ژن هدف، DNA را برش می‌دهد. سیستم CRISPR/Cas9 نه‌تنها توالی‌های خاصی از DNA را جستجو کرده و برش می‌زند، بلکه بیان ژن هدف را بدون تغییر دائمی در توالی کد DNA خاموش یا روشن می‌کند.

محققان با استفاده از این روش ژن مسئول کلسترول به نام Pcsk9 را خاموش کرده‌اند. بسیاری از داروهایی که در حال حاضر برای غیرفعال کردن این ژن به کار می‌روند، فقط قادر به غیرفعال کردن آن هستند و هیچ‌یک نمی‌توانند از ایجاد این ژن جلوگیری کنند. محققان با استفاده از این روش توانسته‌اند میزان کلسترول موش‌های بالغ 6 تا 8 هفته‌ای را تنظیم کنند و کاهش دهند. این مطالعه برای آزمایش‌های بالینی نیازمند بررسی بیشتر است.نتایج این مطالعه در نشریه Nature Communications منتشرشده است.