دوره تخصصی انفورماتیک تصویربرداری پزشکی با هدف تربیت پکس ادمین یازدهم تا چهاردهم  تیرماه سال جاری در دانشگاه امیرکبیر تهران برگزار می­شود.

دوره تخصصی انفورماتیک تصویربرداری پزشکی به منظور آشنایی مدیران و کارشناسان بیمارستانی و بخش های تصویر برداری با اصول علمی انفورماتیک تصویربرداری پزشکی، پکس و دایکام را دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان اولین دانشگاه دارای دانشکده مهندسی پزشکی در کشور و قطب مهندسی پزشکی کشور برگزار می­کند.

این دوره ها به صورت ترکیبی یعنی بخشی از آن الکترونیکی و بخشی از آن به صورت حضوری خواهد بود و در پایان دوره، دانش پذیران باید پروژه عملی را انجام دهند.

مدیریت اطلاعات سلامت و کلیات انفورماتیک پزشکی، استانداردهای انفورماتیک پزشکی و دایکام، فناوری اطلاعات برای پکس ادمین، مدیریت پکس و نگهداری از آن، مدیریت اطلاعات و تصاویر پزشکی، استانداردهای انفورماتیک پزشکی و دایکام و معماری PACSاز مباحث مطرح شده در این دوره می­باشد.

مدت این دوره 48 ساعت شامل 16 ساعت الکترونیکی، 16 ساعت حضوری و 16 ساعت پروژه عملی می باشد.

به شرکت کنندگان در دوره، گواهینامه رسمی از طرف دانشگاه صنعتی امیرکبیر اعطا خواهد شد.

جهت تعاملات بیشتر و ثبت‌نام آنلاین، سایت دوره به آدرس hti.aut.ac.ir مراجعه یا با دبیرخانه به شماره 88146121 داخلی تماس حاصل فرمایید.